Onder bepaalde voorwaarden kan je gebruik maken van het ontmoetingscentrum.
Indien je er een activiteit wil plannen vind je hier alle nuttige informatie over:


- de agenda, zodat je kan nagaan wanneer de lokalen en zaal nog beschikbaar zijn;
- het Huurreglement;
- waar en bij wie je terecht kan met verdere vragen en voor de definitieve reservatie.