Privacy beleid:

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij komen in contact met persoonsgegevens (PG) doordat u gebruik maakt van onze diensten en of doordat u ons PG bezorgt bij het invullen van een contactformulier op de website/ter plaatse.
Het betreft volgende gegevens betreffende de eigen persoon :

voornaam, familienaam, telefoonnummer en emailadres;

2. Met welke doeleinden en op welke verwerkingsgrond verzamelen wij PG?

Wij willen contact met u kunnen opnemen via mail of telefoon indien u ons daarom verzoekt en aldus kunnen informeren over de verhuur van een zaal.

Wij willen contact met u kunnen opnemen via mail indien u ons daarom verzoekt via het inschrijven op de mailinglijst en aldus kunnen informeren over de verhuur van zalen en activiteiten die in 't Ameuzement plaatsvinden. Deze mailings beperken zich tot maximaal 1x per maand
Wij verwerken uw persoonsgegevens dan ook op grond van volgende rechtsgronden :

de verwerking in het kader van de naleving van onze verbintenissen en de uitoefening van onze rechten ( verhuur van een zaal/zalen voor een activiteit)
de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (het opnemen van contact in geval van problemen, aanmaningen).

de verwerking in het kader op u te informeren via een elektronische mailing over de komende activiteiten in 't ameuzement

3. Hoe lang bewaren we PG?

Wij bewaren uw PG niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor we deze PG verzamelen. Indien het niet tot een afspraak komt, bewaren wij uw PG verder niet. Indien er wel een dergelijke afspraak tot stand komt bewaren we uw PG en eventuele andere gegevens binnen het kader van huurovereenkomst. De gegevens zijn slechts toegankelijk door leden van de beheerraad van de pastorij middels een paswoord.

Indien u zich hebt ingeschreven in de mailinglijst, bewaren we uw gegevens voor uitsluitend elektronische mailings (maximaal 1x per maand) en hebt u steeds het recht zich uit te schrijven via de website of op eenvoudige aanvraag 

4. Met wie delen we PG?

We delen uw PG alleen met de vrijwilligers in de beheerraad en enkel indien dit nodig in het kader van uw vraagstelling. Hiervoor kunnen we dus uw PG door u aan ons verstrekt intern delen.

Uw PG worden niet aan derden verstrekt behalve indien dit gebeurt in het kader van een behandeling zoals bvb een externe verwijzing en enkel met uw akkoord, of wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Website www.tameuzement.be en hieraan gekoppelde emailadressen zijn beveiligd via wachtwoorden. Onze vrijwilligers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw PG te respecteren en zich aan de voorgestelde doeleinden te houden.

Deze website gebruikt cookies, uitsluitende met het oogmerk om uw gebruik van de website te vereenvoudigen. Cookies worden nooit door ons gebruikt voor voor advertentiedoeleinden.

Om uw gebruik van onze website te vereenvoudigen, worden zowel technische en sessiecookies gebruikt. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor het functioneren van de website.
Een sessiecookie is vereist om uw voortgang op de website te volgen. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat alle informatie die u invoert of routes die u neemt, door de website worden onthouden. Zonder deze cookie zou elke door u bezochte pagina u als een geheel nieuwe bezoeker behandelen. Deze cookie identificeert u niet persoonlijk en is/wordt niet gekoppeld aan enige andere informatie die wij over u opslaan.
Voor deze cookies is de toestemming van de gebruiker niet vereist. Gelet hierop worden deze cookies automatisch geïnstalleerd als de gebruiker de website bezoekt.

5. Welke zijn rechten en plichten van de datasubjecten?

Indien u ons PG heeft bezorgd via het invullen van het reservatieformulier zullen wij uw contactgegevens gebruiken om u te contacteren via mail of via telefoon, voor de uitvoering van uw vraag en binnen het omschreven doel.

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 25.05.18 geeft u onder meer het recht van inzage en wijziging van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Richtlijnen en publiceren steeds een actuele versie op de website die u via de aanmeldingsfiche op de website of op een andere wijze verstrekte.

Indien u ons PG heeft bezorgd via het invullen van het reservatieformulier zullen wij uw contactgegevens gebruiken om u te contacteren via mail of via telefoon, voor de uitvoering van uw vraag en binnen het omschreven doel.

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 25.05.18 geeft u onder meer het recht van inzage en wijziging van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Richtlijnen en publiceren steeds een actuele versie op de website die u via de aanmeldingsfiche op de website of op een andere wijze verstrekte.