beheerraad

De Beheerraad van   wil de lokalen maximaal ter beschikking stellen van de inwoners van Meuzegem en de bredere omgeving, zorg dragen voor de mooie oude pastorij als deel van ons gezamenlijk onroerend erfgoed, en  alle initiatieven steunen die voortbouwen op de functie die dit gebouw in de geschiedenis heeft gehad als ontmoetingsplaats.