Het ontmoetingscentrum  is een gezamenlijk initiatief van de inwoners van Meuzegem, de lokale verenigingende Kerkraad van de Parochie OLV Boodschap en het Gemeentebestuur van Meise

Het
is een plaats van samenkomst en ontspanning voor de inwoners,  werklokaal voor de plaatselijke verenigingen, ontmoetingsruimte voor vormende , creatieve of kunstzinnige initiatieven en ruimte voor private bijeenkomsten of feestjes.

Het Gemeentebestuur van Meise, eigenaar van de gerestaureerde oude pastorij en de Kerkraad van OLV Boodschap, eigenaar van de zaal die er tegen aangebouwd is, hebben het beheer en het gebruik van beide toevertrouwd aan een Beheerraad. De Beheerraad van  wil de lokalen maximaal ter beschikking stellen van de inwoners van Meuzegem en de bredere omgeving, zorg dragen voor de mooie oude pastorij als deel van ons gezamenlijk onroerend erfgoed, en alle initiatieven steunen die voortbouwen op de functie die dit gebouw in de 
geschiedenis heeft gehad als ontmoetingsplaats. 

Op deze site vind je informatie over de geschiedenis van de pastorij, en de 
lokale verenigingen en hun activiteiten. Wil je een activiteit organiseren in de pastorij of de zaal vind je hier ook de gebruiksvoorwaarden, kan je snel zien welke lokalen wanneer ter beschikking zijn en wie je kan contacteren voor verdere afspraken.