Het ontmoetingscentrum  is een gezamenlijk initiatief van de inwoners van Meuzegem, de lokale verenigingende Kerkraad van de Parochie OLV Boodschap en het Gemeentebestuur van Meise

Het
is een plaats van samenkomst en ontspanning voor de inwoners,  werklokaal voor de plaatselijke verenigingen, ontmoetingsruimte voor vormende , creatieve of kunstzinnige initiatieven en ruimte voor private bijeenkomsten of feestjes.

Het Gemeentebestuur van Meise, eigenaar van de gerestaureerde oude pastorij en de Kerkraad van OLV Boodschap, eigenaar van de zaal die er tegen aangebouwd is, hebben het beheer en het gebruik van beide toevertrouwd aan een Beheerraad. De Beheerraad van  wil de lokalen maximaal ter beschikking stellen van de inwoners van Meuzegem en de bredere omgeving, zorg dragen voor de mooie oude pastorij als deel van ons gezamenlijk onroerend erfgoed, en alle initiatieven steunen die voortbouwen op de functie die dit gebouw in de 
geschiedenis heeft gehad als ontmoetingsplaats. 

Op deze site vind je informatie over de geschiedenis van de pastorij, en de 
lokale verenigingen en hun activiteiten. Wil je een activiteit organiseren in de pastorij of de zaal vind je hier ook de gebruiksvoorwaarden, kan je snel zien welke lokalen wanneer ter beschikking zijn en wie je kan contacteren voor verdere afspraken.   

 

De huur van de verschillende lokalen en zaal loopt:

- voor feesten en evenementen van 8uur 's morgens tot de ochtend daaropvolgend tot 8uur 's morgens;

- voor vergaderingen per periode van 4 tot 6uur.

 

Tarief voor particulieren vanaf 1 maart 2024

 

vergaderzaal oude pastorij

de Meuzegemmer

vergaderzaal oude pastorij

het Muzo

grote zaal met mezannine

het Uilennest

keuken

Den Bogaert(1)

 

(20 pers.zittend / 40 staand)

(14 pers. zittend / 20 staand)

(50 pers. zittend / 90 staand)  

huurprijs

- dag huur

- korte duur huur (vb vergadering)

€ 60,00

€ 60,00

 € 40,00

€ 40,00

 € 175,00

€ 90,00

 € 65,00

€ 65,00

waarborgbedrag

- dag huur

- korte duur huur (vb vergadering)

 € 250,00

€ 250,00

 € 250,00

€ 250,00

 € 250,00

€ 125,00

 inbegrepen in waarborg zaal 

Internet en audio-visueel

- Wifi

- Smart-TV op statief

- Beamer Epson + scherm

 

inbegrepen in de huur

€ 15,00

€ 25,00

 

inbegrepen in de huur

€ 15,00

€ 25,00

 

inbegrepen in de huur

€ 15,00

€ 25,00

 

-

-

-

Partytafel met zwarte tafelrok (2)

€ 5,00 / tafel

€ 5,00 / tafel

€ 5,00 / tafel  -

Eindschoonmaak (3)

- korte duur

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 125,00

€ 30,00

€ 50,00

€ 50,00

Verbruik elektriciteit, water, gas (4)

inbegrepen in huur

inbegrepen in huur

volgens telleropname volgens telleropname

Specifieke dienstverlening (5)

 € 20,00/u

 € 20,00/u

 € 20,00/u  € 20,00/u

(1.) indien glazen, borden, bestekken, serveerschaaltjes …..en andere benodigdheden gewenst zijn,  dient de keuken bijgehuurd te worden

(2) 8 tafels beschikbaar

(3) indien huurder de eindschoonmaak wenst uit te besteden aan de verhuurder: zie huurreglement Art.7

(4) zie huurreglement Art 4 - 4.2

(5) volgens voorafgaande overeenkomst, vb klaarzetten zaal, verzorgen koffie-pauze,...

volumeovereenkomst: -20% op huur zaal

rekeningnummer vanaf 16/12/2020: BE 95 7390 2034 6658  op naam van parochiezalen N-W Brabant VZW - Langeveldstraat 25, 1745 Opwijk.

Ondernnr: 0410134212  RPR Nederlandstalige  Ondernemingsrechtbank Brussel   

Parochiezaal 't aMEUZEment, Meuzegemstraat 84, 1861 Meise

Voor de beschikbaarheid zie 'Hoe reserveren?'

 

 

Tarief voor bedrijven vanaf 1 maart 2024 (alle bedragen zijn exclusief BTW)

 

vergaderzaal oude pastorij

de Meuzegemmer

vergaderzaal oude pastorij

het Muzo

grote zaal met mezannine

het Uilennest

keuken

Den Bogaert(1)

 

(20 pers.zittend / 40 staand)

(14 pers. zittend / 20 staand)

(50 pers. zittend / 90 staand)  

huurprijs

- dag huur

- korte duur huur (vb vergadering)

€ 60,00

€ 60,00

 € 40,00

 € 40,00

 € 200,00

 € 100,00

 € 100,00

 € 100,00

waarborgbedrag

- dag huur

- korte duur huur (vb vergadering)

 € 250,00

 € 250,00

 € 250,00

 € 250,00

 € 250,00

 € 125,00

 inbegrepen in waarborg zaal 

Internet en audio-visueel

- Wifi

- Smart-TV op statief

- Beamer Epson + scherm

 

inbegrepen in de huur

€ 15,00

€ 25,00

 

inbegrepen in de huur

€ 15,00

€ 25,00

 

inbegrepen in de huur

€ 15,00

€ 25,00

 

-

-

-

Partytafel met zwarte tafelrok (2)

€ 5,00 / tafel

€ 5,00 / tafel

€ 5,00 / tafel  -

Eindschoonmaak (3)

- korte duur

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 125,00

€ 65,00

€ 50,00

€ 50,00

Verbruik elektriciteit, water, gas (4)

inbegrepen in huur

inbegrepen in huur

volgens telleropname volgens telleropname

Specifieke dienstverlening (5)

 € 20,00/u

 € 20,00/u

 € 20,00/u  € 20,00/u

(1.) indien glazen, borden, bestekken, serveerschaaltjes …..en andere benodigdheden gewenst zijn,  dient de keuken bijgehuurd te worden

(2) 8 tafels beschikbaar

(3) indien huurder de eindschoonmaak wenst uit te besteden aan de verhuurder: zie huurreglement Art.7

(4) zie huurreglement Art 4 - 4.2

(5) volgens voorafgaande overeenkomst, vb klaarzetten zaal, verzorgen koffie-pauze,...

volumeovereenkomst: -20% op huur zaal

rekeningnummer vanaf 16/12/2020: BE 95 7390 2034 6658  op naam van parochiezalen N-W Brabant VZW - Langeveldstraat 25, 1745 Opwijk.

Ondernnr: 0410134212  RPR Nederlandstalige  Ondernemingsrechtbank Brussel   

Parochiezaal 't aMEUZEment, Meuzegemstraat 84, 1861 Meise

 

Voor de beschikbaarheid zie 'Hoe reserveren?'

Privacy beleid:

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij komen in contact met persoonsgegevens (PG) doordat u gebruik maakt van onze diensten en of doordat u ons PG bezorgt bij het invullen van een contactformulier op de website/ter plaatse.
Het betreft volgende gegevens betreffende de eigen persoon :

voornaam, familienaam, telefoonnummer en emailadres;

2. Met welke doeleinden en op welke verwerkingsgrond verzamelen wij PG?

Wij willen contact met u kunnen opnemen via mail of telefoon indien u ons daarom verzoekt en aldus kunnen informeren over de verhuur van een zaal.

Wij willen contact met u kunnen opnemen via mail indien u ons daarom verzoekt via het inschrijven op de mailinglijst en aldus kunnen informeren over de verhuur van zalen en activiteiten die in 't Ameuzement plaatsvinden. Deze mailings beperken zich tot maximaal 1x per maand
Wij verwerken uw persoonsgegevens dan ook op grond van volgende rechtsgronden :

de verwerking in het kader van de naleving van onze verbintenissen en de uitoefening van onze rechten ( verhuur van een zaal/zalen voor een activiteit)
de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (het opnemen van contact in geval van problemen, aanmaningen).

de verwerking in het kader op u te informeren via een elektronische mailing over de komende activiteiten in 't ameuzement

3. Hoe lang bewaren we PG?

Wij bewaren uw PG niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor we deze PG verzamelen. Indien het niet tot een afspraak komt, bewaren wij uw PG verder niet. Indien er wel een dergelijke afspraak tot stand komt bewaren we uw PG en eventuele andere gegevens binnen het kader van huurovereenkomst. De gegevens zijn slechts toegankelijk door leden van de beheerraad van de pastorij middels een paswoord.

Indien u zich hebt ingeschreven in de mailinglijst, bewaren we uw gegevens voor uitsluitend elektronische mailings (maximaal 1x per maand) en hebt u steeds het recht zich uit te schrijven via de website of op eenvoudige aanvraag 

4. Met wie delen we PG?

We delen uw PG alleen met de vrijwilligers in de beheerraad en enkel indien dit nodig in het kader van uw vraagstelling. Hiervoor kunnen we dus uw PG door u aan ons verstrekt intern delen.

Uw PG worden niet aan derden verstrekt behalve indien dit gebeurt in het kader van een behandeling zoals bvb een externe verwijzing en enkel met uw akkoord, of wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Website www.tameuzement.be en hieraan gekoppelde emailadressen zijn beveiligd via wachtwoorden. Onze vrijwilligers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw PG te respecteren en zich aan de voorgestelde doeleinden te houden.

Deze website gebruikt cookies, uitsluitende met het oogmerk om uw gebruik van de website te vereenvoudigen. Cookies worden nooit door ons gebruikt voor voor advertentiedoeleinden.

Om uw gebruik van onze website te vereenvoudigen, worden zowel technische en sessiecookies gebruikt. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor het functioneren van de website.
Een sessiecookie is vereist om uw voortgang op de website te volgen. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat alle informatie die u invoert of routes die u neemt, door de website worden onthouden. Zonder deze cookie zou elke door u bezochte pagina u als een geheel nieuwe bezoeker behandelen. Deze cookie identificeert u niet persoonlijk en is/wordt niet gekoppeld aan enige andere informatie die wij over u opslaan.
Voor deze cookies is de toestemming van de gebruiker niet vereist. Gelet hierop worden deze cookies automatisch geïnstalleerd als de gebruiker de website bezoekt.

5. Welke zijn rechten en plichten van de datasubjecten?

Indien u ons PG heeft bezorgd via het invullen van het reservatieformulier zullen wij uw contactgegevens gebruiken om u te contacteren via mail of via telefoon, voor de uitvoering van uw vraag en binnen het omschreven doel.

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 25.05.18 geeft u onder meer het recht van inzage en wijziging van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Richtlijnen en publiceren steeds een actuele versie op de website die u via de aanmeldingsfiche op de website of op een andere wijze verstrekte.

Indien u ons PG heeft bezorgd via het invullen van het reservatieformulier zullen wij uw contactgegevens gebruiken om u te contacteren via mail of via telefoon, voor de uitvoering van uw vraag en binnen het omschreven doel.

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 25.05.18 geeft u onder meer het recht van inzage en wijziging van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Richtlijnen en publiceren steeds een actuele versie op de website die u via de aanmeldingsfiche op de website of op een andere wijze verstrekte.Voor ons ontmoetingscentrum zoeken we vrijwilligers om ons te helpen bij de schoonmaak van verhuurde lokalen zodat een volgende huurder er in de meest ideale omstandigheden zijn intrek kan nemen.

Neem alvast een kijkje op onze website www.tameuzement.be.  Zo heb  je al een goed beeld van je toekomstige werkplek.

Een poetsprestatie zou in de meeste gevallen maximum 3 uur duren en kunnen afgewerkt worden tijdens de gangbare werkuren.  Het werk zal 2 à 3 weken op voorhand gepland kunnen worden, afhankelijk  van het verhuurschema van de zalen.

Wat bieden wij?
Een overeenkomst als vergoed vrijwilliger, dit binnen de wettelijk vastgelegde grenzen  (*)

Heb je Interesse?  Graag contact nemen dan met Paul Dekeyser - Voorzitter van de Beheerraad van
't aMEUZEment  - gsm 0032 475 42 05 34  / e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

(*) voor 2022:36,84 €/dag en maximum 1473,37 €/jaar met Jaarlijkse indexaanpassing.